Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 3 9 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Natalia Siatkowska przeciw
2 Piotr Piwoni nieobecny
3 Małgorzata Brząkała za
4 Marek Brodowski przeciw
5 Maciej Banicki wstrzymał się
6 Paweł Piwoni wstrzymał się
7 Iwona Pakuła przeciw
8 Ryszard Staszewski za
9 Michał Kusy przeciw
10 Urszula Sroka przeciw
11 Edward Owczarek przeciw
12 Paulina Stępień przeciw
13 Zenon Baryła wstrzymał się
14 Katarzyna Janczarska przeciw
15 Marzena Ruchlicka przeciw