Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
14 1 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 1 6 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Natalia Siatkowska nieobecny
2 Piotr Piwoni przeciw
3 Małgorzata Brząkała przeciw
4 Marek Brodowski za
5 Maciej Banicki za
6 Paweł Piwoni przeciw
7 Iwona Pakuła wstrzymał się
8 Ryszard Staszewski przeciw
9 Michał Kusy za
10 Urszula Sroka przeciw
11 Edward Owczarek za
12 Paulina Stępień przeciw
13 Zenon Baryła za
14 Katarzyna Janczarska za
15 Marzena Ruchlicka za