Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 4 10 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Natalia Siatkowska przeciw
2 Piotr Piwoni przeciw
3 Małgorzata Brząkała przeciw
4 Marek Brodowski za
5 Maciej Banicki przeciw
6 Paweł Piwoni przeciw
7 Iwona Pakuła przeciw
8 Ryszard Staszewski przeciw
9 Michał Kusy wstrzymał się
10 Urszula Sroka przeciw
11 Edward Owczarek wstrzymał się
12 Paulina Stępień przeciw
13 Zenon Baryła wstrzymał się
14 Katarzyna Janczarska wstrzymał się
15 Marzena Ruchlicka przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 1 9 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Natalia Siatkowska za
2 Piotr Piwoni przeciw
3 Małgorzata Brząkała przeciw
4 Marek Brodowski za
5 Maciej Banicki przeciw
6 Paweł Piwoni przeciw
7 Iwona Pakuła przeciw
8 Ryszard Staszewski przeciw
9 Michał Kusy za
10 Urszula Sroka przeciw
11 Edward Owczarek za
12 Paulina Stępień przeciw
13 Zenon Baryła za
14 Katarzyna Janczarska wstrzymał się
15 Marzena Ruchlicka przeciw