Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 3 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Natalia Siatkowska za
2 Piotr Piwoni za
3 Małgorzata Brząkała za
4 Marek Brodowski za
5 Maciej Banicki wstrzymał się
6 Paweł Piwoni za
7 Iwona Pakuła za
8 Ryszard Staszewski za
9 Michał Kusy wstrzymał się
10 Urszula Sroka za
11 Edward Owczarek nieobecny
12 Paulina Stępień za
13 Zenon Baryła wstrzymał się
14 Katarzyna Janczarska za
15 Marzena Ruchlicka za