Komisja Wspólna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Wspólna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr Uchwał Nr II/3/2018, Nr II/4/2018, Nr II/5/2018, Nr II/6/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maciej Banicki członek
Zenon Baryła członek
Marek Brodowski 0przewodniczący
Małgorzata Brząkała członek
Katarzyna Janczarska członek
Michał Kusy członek
Edward Owczarek członek
Iwona Pakuła członek
Piotr Piwoni 1 wiceprzewodniczący
Paweł Piwoni członek
Marzena Ruchlicka członek
Natalia Siatkowska członek
Urszula Sroka członek
Ryszard Staszewski członek
Paulina Stępień członek