Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-23 Uchwała Nr II/3/2018
Komisja Rolnictwa i Rozwoju stała 2018-11-23 Uchwała Nr II/5/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-23 Uchwała Nr II/6/2018
Komisja Socjalna stała 2018-11-23 Uchwała Nr II/4/2018