Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Warnice

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacja w sprawie remontu drogi powiatowej nr 183.

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Zgodnie z art. 24 pkt 6
data wpływu: 2022-02-11, data przekazania: 2022-02-11

Szanowni Państwo, Radni, Członkowie Komisji,

jako Radny Gminy Warnice, zwracam się z interpelacją adresowaną może nie bezpośrednio na ręce Pana Przewodniczącego Rady Gminy Warnice, ale raczej za jego pośrednictwem, nie ujmując kompetencji o pilną interwencję, a skierowaną docelowo do odpowiednich władz powiatowych (tj. zarówno pyrzyckich oraz stargardzkich).

Moja interpelacja dotyczy dość wstydliwego problemu braku od 77 lat drogowego połączenia, tj. skomunikowania sąsiadujących powiatów pyrzyckiego i stargardzkiego na dość krótkim, a jakże istotnym odcinku (2-3 km) łączącym miejscowość Wierzbno (powiat pyrzycki) i Koszewo (powiat stargardzki). Dzieje się to w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej jeziora Miedwie. Wspomniane inwestycje rozpoczęto jeszcze przed II Wojną Światową, a niestety nie udało się ukończyć do współczesnych czasów (stary bruk po stronie obrębu Wierzbno i prywatne nakłady na cudze środki trwałe na obszarze gminy Stargard - tłuczeń).

Obecnie droga nr 183, obręb Wierzbno, gmina Warnice nie stanowi „drogi” w sensie formalnym, ale została wyodrębniona geodezyjnie i jako użytek jest uczęszczana jako powszechny, codzienny ale bardzo uciążliwy system komunikacji.

Znaczenie szlaku komunikacyjnego wzrasta z roku na rok m.in. z powodu:

 1. Najkrótsze połączenie wielu miejscowości (sołectw) powiatu pyrzyckiego
  z gospodarczym centrum zlokalizowanym w Stargardzie.

 2. Duży udział samochodów w transporcie zaplecza ośrodków przemysłowych
  (w tym tiry, ciężki sprzęt rolniczy).

 3. Działalność wielu firm w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym Bridgestone.

 4. Działalność na terenie Wierzbna usług turystycznych (centrum usług żeglarskich Windsurfing).

 5. Wąskie gardło turystyczne m.in. związane z MARATON MTB DOOKOŁA JEZIORA MIEDWIE.

Budowę tej drogi rozpoczęto w latach przedwojennych, a z nierozumianych powodów nie ukończono do dziś, pomimo uzasadnionych względów społecznych, gospodarczych oraz turystycznych.

Mój wniosek o szybkie zajęcie się tematem, wiąże się m.in. z krótkimi terminami składania wniosków o dotacje o dofinansowanie budowy dróg (gminnych i powiatowych)
w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład lub ewentualnie z innych środków, które pozwalają na realizację inwestycji drogowych.

Jednocześnie ceduję na Pana Przewodniczącego Rady Gminy obowiązek przesłania interpelacji Radnego do osób wymienionych do wiadomości, zgodnie z poniższą rozpiską.

Do wiadomości:

 1. Leszek Dobrzyński - Poseł na Sejm RP

 2. Artur Szałabawka – Poseł na Sejm RP

 3. Michał Jach – Poseł na Sejm RP

 4. Paweł Mucha – Doradca Prezydenta RP

 5. Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski

 6. Zbigniew Chojecki – Radny Województwa Zachodniopomorskiego

 7. Olgierd Geblewicz – Marszalek Województwa Zachodniopomorskiego

 8. Olgierd Kustosz – Vice Marszalek Województwa Zachodniopomorskiego

 9. Stanisław Stępień – Starosta Pyrzycki

 10. Jacek Mariusz Pawlus – Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego

 11. Jan Marek Chmielewski – Radny Powiatu Pyrzyckiego

 12. Paweł Szutkowski – Radny Gminy Stargard

 13. Alina Werstak – Wójt Gminy Warnice

 14. Ryszard Tański – redaktor dwutygodnika Puls Powiatu Pyrzyckiego

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zenon Baryła radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Warnice Alina Werstak

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-02-22

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 24 pkt 6 (Dz.U.2021.1372 t.j.) w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 11 lutego 2022 r. informuję, że w budżecie Gminy Warnice na remont wszystkich dróg na terenie Gminy Warnice, zaplanowana jest kwota dwudziestu tysięcy złotych. W związku z tym Gmina Warnice nie posiada funduszy, na remont drogi powiatowej nr 183 na odcinku Wierzbno-Koszewo. 

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania